Bestuur

Voorzitter vacant
(Wedstrijd)Secretaris
(jeugdwedstrijden zie jeugdcommissie)
David Mullaert 0115 850955 / 06 13536888
Penningmeester Aafje van Remoortere 0115 482671
Voetbal Technische Zaken vacant
Algemeen lid - Club van 50 Bernhard Buchner 0115 482970 / 06 51825206
Jeugdzaken Marco de Pré 0115 482472 / 06 11072297
Kantine (SAB) Nancy Hoogstraate 0115 482086

U kunt het contactformulier gebruiken om digitaal schriftelijk contact te leggen.